top of page

Generatie Diversiteit en Inclusie

This page is Under Construction

Generaties & leeftijd

Uitdagingen van leeftijdsdiversiteit

Een leeftijdsdiverse organisatie levert veel op. Multi-generationele teams presteren beter. Generatie diversiteit benutten gaat niet vanzelf.  Het vraagt ons om nara onszelf te kijken en vooroordelen los te laten over onszelf en elkaar.

Zo zien we bijvoorbeeld:

  1. Oordelen en (on)bewuste bias over elkaar “Oudere medewerkers zijn vastgeroest” “Jonge mensen zijn tegenwoordig niet loyaal meer en hebben geen discipline”

  2. Oordelen over onszelf "hiervoor ben ik toch veelste oud.../ nog te jong"..

  3. We zien verschillende attitudes en mentaliteit ten opzichte van werk; de generatiekloof.

  4. Uiteenlopende levensfasen “In elke fase unieke (werkgerelateerde) thema’s en vraagstukken.

 

Enkele gevolgen...

  • Uitsluiting of zelfs discriminatie van een of meerdere generaties

  • Samenwerkingsproblemen, doordat er sprake is van onbegrip, irritaties en conflicten tussen generaties

Generaties en stereotypering

 Generaties veel voorkomende vooroordelen

Onder de waterlinie werken

Generatie inclusieve organisaties 

bottom of page