top of page
Masterclass en trainingen.jpg

Het Generatie Perspectief

Hier krijg je inzicht in de brede generatiemix op de werkvloer. Je krijgt op vijf deelonderwerpen handvatten om de generaties te verbinden en te managen. 

generaties samenwerken.jpg

 Generaties en werk

 • De ontwikkeling van een generatie. De invloed van de tijdgeest, formatie jaren, opvoeding en levensfases op generatie ontwikkeling.

 • Generaties op de werkvloer. Wie zijn de generaties? Van Boomer tot Zoomer, uitgezet in een generatie tijdlijn.

 • Generaties en de beweging in tijd. Over de verschuiving van waarden in leven van bijvoorbeeld Fixed naar Fluïde en in werk Profit naar Pleasure.

 • Generatie kloof. Welke fricties zien we tussen generaties op de werkvloer? Hoe herken je ze, en hoe dicht je de kloof?

 • En ehm, hoe zit het eigenlijk met Generaties internationaal?

Generatiemanagement

 • De noodzaak en relevantie van Generatiemanagement en wat generatiemanagement betekent & inhoud.

 • Wat Generatiemanagement oplevert, wie verantwoordelijk is en waar het in de organisatie zou passen.

 • Wat een Generatiemanagement Strategie is, hoe je dat ontwikkeld en welke aspecten relevant zijn om uit te zoeken.

 • Generatie Deep Dive  aan de hand van de hand van een diverse vragen om een beeld te schetsen van IST en SOLL situatie.

 • Wat de meest Optimale Generatiemix voor jouw organisatie is.

Masterclass Generatie Management.jpg
pexels-jane-doan-1024248_edited.jpg

Generatie Mix Managen

 • De noodzaak en relevantie van Generatiemanagement en wat generatiemanagement betekent & inhoud.

 • Wat Generatiemanagement oplevert, wie verantwoordelijk is en waar het in de organisatie zou passen.

 • Wat een Generatiemanagement Strategie is, hoe je dat ontwikkeld en welke aspecten relevant zijn om uit te zoeken.

 • Generatie Deep Dive aan de hand van de hand van een diverse vragen om een beeld te schetsen van IST en SOLL situatie.

 • Wat de meest Optimale Generatiemix voor jouw organisatie is.

Generatie Diversiteit en Inclusie

 • De noodzaak en relevantie van Generatiemanagement en wat generatiemanagement betekent & inhoud.

 • Wat Generatiemanagement oplevert, wie verantwoordelijk is en waar het in de organisatie zou passen.

 • Wat een Generatiemanagement Strategie is, hoe je dat ontwikkeld en welke aspecten relevant zijn om uit te zoeken.

 • Generatie Deep Dive  aan de hand van de hand van een diverse vragen om een beeld te schetsen van IST en SOLL situatie.

 • Wat de meest Optimale Generatiemix voor jouw organisatie is.

Zakelijke bijeenkomst
ey-young-diverse-colleagues-collaborating.jpg

Generaties en Organisatie Ontwikkeling

 • Toekomstbestendige organisaties bouwen met alle generaties is een vorm van organisatieontwikkeling van binnen uit de organisatie.

 • Een organisatie ontwikkelingsmodel vanuit de visie van het generatie perspectief om gestructureerd te ontwikkelen

 • Hoe ziet het transformeren op toekomstbestendige organisatiecomponenten eruit en wat betekent dat?

 • Organisatie ontwikkeling vanuit de waargenomen werkenergie van de jongste generaties Y en Z.

 • Handvatten om zelf aan de slag te gaan met de generaties in jouw eigen organisatie

Samen op weg naar
generatie-inclusieve organisaties!

bottom of page