top of page

Generatie Mix Managen

This page is Under Construction

Generatie
Mix Managen

Generatie mix managen

Leidinggeven aan de generaties

Het managen van de brede generatie mix op de werkvloer vraagt nog al wat van een leidinggevende. Waar moet je op letten? Hoe zorg je dat je aansluit op alle generaties?

Welke management stijl en skills heb je daarvoor nodig?

Hoe geef je leiding aan een multi-generationele team?  

Verbinding tussen generaties creëren

Hoe zorg je voor samenwerking tussen generaties? Werk aan verbinding in je team om synergetische samenwerking te stimuleren. Wat moet je doen?  Hoe is de onderlinge verbinding, zie je eilandjes?

Leiding geven anno nu nieuwe skills

 Generaties verbinden in je team

Leidinggeven aan Generatie Y en Z

Leidinggeven aan Generatie X en de pragmaten

bottom of page