top of page
Masterclass en trainingen.jpg

Generaties managen en verbinden
Generatie-diversiteit benutten

Het Generatie Perspectief

Hier vind je alles over generatiemanagement. Van theorie tot handvatten, downloads en hulpmiddelen. Alles zodat jij de brede generatie-mix in jouw organisatie kan benutten en het generatieperspectief toe kunt passen!

Zelf aan de slag met generatiemanagement

Na jaren van kennisontwikkeling, ervaringen opdoen en content creatie op het gebied van generaties en werk is het tijd om te delen! Op het Generatie Perspectief stel mijn kennis en interventies beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Een 'must read' als je een team aanstuurt, maar ook voor bijvoorbeeld HR managers, Diversiteits- & inclusie consultants, Learning & Development adviseurs. Hier vind je alles wat je nodig hebt om zelfstandig met generatiemanagement aan de slag te gaan binnen jouw team,  afdeling of organisatie. 

Geertje Peneder.jpg

Natuurlijk hoef je niet zelf expert te worden, je hebt vast genoeg te doen! Dan ben ik er om jou te helpen. Een lezing over generaties geeft inspiratie, maar dan volgt altijd de vraag #ja, ik snap de context, en hoe nu verder? Elke generatiemanagement interventie hangt samen met jouw uitdagingen en het DNA van de branche, organisatie en het team. De beste oplossing is situatie afhankelijk. Ik heb een palet aan interventies, ik loop met je op en help je bepalen wat het beste werkt voor jou. Via inzicht, analyse, prioriteren gaan we naar uitvoeren om de generaties in jouw team beter te begrijpen, vinden, verbinden, benutten en te kunnen managen!

Of liever samen?

Button: Kan je ook een beetje hulp gebruiken of wil je eens vrijblijvend sparren, stuur een bericht, boek een afspraak in;-) 

Management uitdagingen op gebied van generaties

Als manager (of HR adviseur) ben je elke dag bezig met je medewerkers en je afdeling of team. Of het nu gaat om de bezetting en openstaande vacatures of de ontwikkeling van medewerkers en teamperformance. Steeds vaker spelen ook de volgende uitdagingen binnen teams:

Vinden jonge generatie Z; het is moeilijk om goede jonge medewerkers te vinden, hoe trek ik jonge medewerkers aan?

Behouden jonge medewerkers; de jonge generatie lijkt snel af te haken, hoe voorkom ik dat jonge mensen na een jaar vertrekken?

Verbinden generaties in het team; ik zie een groeiende generatiekloof, de ervaren generaties snappen de jonge generatie niet en de jonge generatie voelt zich niet thuis.

Benutten generatiediversiteit in het team; ik heb een mooie generatie-mix in mijn team, hoe zorg ik ervoor dat deze diversiteit echt benut wordt?

Vergrijzing; mijn bezetting verouderd in snel tempo, hoe voorkom ik een braindrain en borg ik alle kennis, wijsheid, opvolging en ervaring?

Vitale 55+ ers; de ervaren generaties lijken soms onbevlogen af te tellen naar pensioen, hoe zorg ik voor energieke, mentaal vitale 55+ ers?

Herkenbaar? Worstel je ook met een of meerder vraagstukken? Tijd om aan de slag te gaan met generatiemanagement! Neem contact op om eens te sparren!

Op weg naar toekomstbestendige, generatie-inclusieve teams en organisaties!

Is generatiemanagement relevant?

Jazeker, juist nu! Aandacht voor generatiemanagement is van essentieel belang voor de toekomstbestendigheid van organisaties. We hebben grote uitdagingen als het gaat om werk. We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt die voorlopig niet veranderd. Behoud is het nieuwe werven. Oud is het nieuwe jong. Het is dan ook belangrijk om samen met alle generaties werk en organisaties te updaten!

Generatie-uitdagingen voor organisaties

VERGRIJZENDE ORGANISATIES

Foto jong en oud_edited_edited.jpg

GROTERE GENERATIE KLOOF

Generatie conflict_edited.jpg

MEER GENERATIE DIVERSITEIT

happy-diverse-coworkers-working-on-laptop_0.jpg

DISCLAIMER

All generalizations are dangerous, even this one

- Alexandre Dumas

Het denken in termen van generaties en praten over ‘generaties & werk’ is ook generaliseren en mensen in hokjes plaatsen. Daarom is enige voorzichtigheid geboden!  De individuele verschillen staan voorop. We delen meer dan we verschillen.

Generatie marketing & media

Er wordt veel zin en onzin geschreven over generaties. Nadat de Millennials en BabyBoomers uitgebreid onder de loep genomen zijn is het nu tijd voor GenZ... Vermeende verschillen worden groots uitgemeten en leiden tot een 'generatieclash'. Draagt een artikel bij aan wederzijds begrip of roept een tekst alleen om likes en reacties?

Stereotypering van Generaties

Het denken in archetypen en stereotyperen maakt dat we de wereld om ons heen makkelijker tot ons nemen. Maar dat werkt ook bewuste en onbewuste aannames en vooroordelen in de hand. Zo vinden we van alles van elkaar en geloven we dingen die niet waar blijken te zijn... Wat vind jij van een andere generatie? Wat klopt er wel en niet? 

Waarom denken in generaties?

Het is juist belangrijk om de generatie verschillen te durven benoemen, want die zijn er nu eenmaal!  Zo kijken de pragmaten bijvoorbeeld anders naar langer doorwerken en heeft de jonge generatie starters andere verwachtingen dan de vorige generaties. Vanuit de bril van inclusiviteit en gelijkwaardigheid is het dus fair en smart om ook vanuit het generatieperspectief te kijken. Als we iedereen over één kam scheren, kennen en erkennen we elkaars unieke talenten en zienswijze niet. Die kunnen we dan ook niet benutten om te ontwikkelen en met de tijd mee te gaan!

"Gedreven door de tijdgeest en context waarin we zijn opgegroeid, kijkt elke generatie anders naar werk.

Zo vliegen we complexe vraagstukken anders aan en hebben we andere werkdrijfveren"

Generatie inclusiviteit

Leeftijd is, net als bijvoorbeeld gender, een onderdeel van Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid.

Een generatie inclusieve organisatie neemt leeftijd als D&I component in ogenschouw. Dan is het mogelijk om de brede generatie diversiteit in organisaties optimaal te managen en benutten! Bijvoorbeeld:

Uitbannen bias of leeftijdsdiscriminatie in recruitment en de (HR) in-door en uitstroomprocessen.

Anticiperen op toekomstige medewerker in- en uitstroom ter voorkoming van bijv. een brain-drain. 

Aanbieden van beleid en ondersteuning voor medewerkers in alle leeftijdsfases.

Leidinggevenden in staat stellen alle generaties te managen en te verbinden op basis van gelijkwaardigheid

Het is belangrijk om bij deze vraagstukken en oplossingsrichtingen ALLE generaties te betrekken, om zo het Generatie Perspectief toe te voegen. 

Wat is het Het Generatie Perspectief?

Kijken vanuit het gezichtspunt van de verschillende generaties! Het generatie perspectief toevoegen is belangrijk. Laten we organisaties bouwen waarin alle generaties zich thuis voelen & tot hun recht komen. Dat is niet alleen fair, ook smart. Generatie - inclusieve organisaties doen het beter!

workforce.jpg

DE GENERATIE TIJDLIJN

Masterclass en trainingen.jpg

De 5 generaties op de werkvloer

Generatie-vorming

Een generatie bestaat uit een groep (leef)tijdgenoten die met elkaar zijn verbonden door gedeelde tijdgeest. Samen vormt een generatie zich tot een leeftijdscohort van 15 jaar. Een generatie cohort komt overeen met de duur van een levensfase. 

Generaties vormen zich tijdens de formatieve jaren, de jeugdjaren. Trends, zoals de digitalisering en individualisering dragen ook bij aan een generatie ontwikkeling. De combinatie van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in de jeugd, sociaal, politiek en economisch klimaat en natuurlijk scholing en de opvoeding, leidt per generatie tot een eigen kijk op werk en unieke werkwaarden. Er zijn diverse indelingen en benamingen van de verschillende generaties. Meer hierover in generaties en werk.

Generatie-effect

Een generatie is onlosmakelijk verbonden met de levensfase waarin zij zich bevindt. Gekoppeld aan werk zien we de verschillende levensfases van starter, junior, medior tot en met  senior. In werk doorlopen we deze fases allemaal. En in elke fase zien we verschillende generieke en generatie specifieke behoeften. Iedere generatie is als het ware 'de nieuwe generatie' in haar volgende levensfase. Elke nieuwe generatie brengt zo een frisse blik mee in de volgende levensfase. 


Ingegeven door de tijdgeest, beleeft elke generatie een levensfase dan ook anders en heeft ook nieuwe behoeften en wensen ten aanzien van werk in die bepaalde fase. Hoe zij dat doen en hoe zij zich opstellen in de nieuwe levensfase is het generatie-effect!

De tijdgeest bepaald hoe we naar werk kijken, wat onze werkvisie is, welke werkwaarden we belangrijk vinden en wat we verwachten van leidinggevenden en organisaties.

Complexe vraagstukken, vragen oplossingen die bedacht zijn en gedragen worden door alle generaties!

Generatie Perspectief

In vijf deelonderwerpen neem ik jullie mee in de wondere wereld van generaties en werk. 

ey-young-diverse-colleagues-collaborating.jpg

Generaties en Organisatie - Ontwikkeling 

Masterclass Generatie Management.jpg

Generatie Diversiteit en
Inclusie

Geertje Peneder

Geertje Peneder

Bevlogen pragmaat (1975), Generatiemanagement expert

Na bijna 15 jaar kennis opgebouwd te hebben over generaties en werk, is het tijd om alles content en programma's te delen. Waarom zou iedereen het wiel zelf uit moeten vinden, terwijl ik alles op de plank heb? Het is ongelofelijk belangrijk dat organisaties deze kennis hebben en toepassen! Zodat elke organisatie, groot of MKB, zelf generatie management kan toepassen.

Immers een gezonde generatie mix, die sterk onderling verbonden is, zorgt voor betrokken medewerkers en gezonde toekomstbestendige organisaties!

Ik ben Arbeids- en Organisatiepsycholoog werk als trainer, spreker en consultant op het gebied van generaties & werk. Oprichter van The Young Workforce en Generations INC.

In 2010 ben ik gefascineerd geraakt door generaties. Als coach begeleidde ik young professionals met werk gerelateerde vragen. Het viel me op dat de behoeftes en drijfveren, maar ook de visie op werk zo uiteen liep van wat ik was gewend. Dat was de start van The Young Workforce, specialist op het gebied van de jongste generaties op de werkvloer, gericht op het benutten van de kracht en het managen van valkuilen van jonge medewerkers.

Gaandeweg kreeg ik steeds vaker de ‘Hoe managen we eigenlijk alle generaties en hoe zorg ik voor een gezonde generatie-mix?’.  Eind is 2021 Generations INC gestart, gericht op het begrijpen, verbinden en managen van alle generaties op de werkvloer.

bottom of page